ZZP Pakket gereedschap

ZZP pakket ‘gereedschap’

Speciaal pakket voor de zzp’er met een ‘uitvoerend’ beroep
Voor een vast bedrag per maand bent u goed, compleet en goedkoop verzekerd. Dit pakket is specifiek afgestemd voor de zzp’er met een uitvoerend beroep. Het pakket ‘ZZP GEREEDSCHAP’ omvat de volgende dekkingen:

Aansprakelijkheid

 • Letsel- en zaakschade van anderen waarvoor de zzp’er aansprakelijk wordt gesteld. Ook schade aan gereedschap of materieel dat u huurt of leent, is gedekt.
 • De dekking geldt ook voor personeel dat u tijdelijk inhuurt, zoals uitzendkrachten en andere zzp’ers.
 • Het eigen risico is € 250,-. Voor schade als het gevolg van brandgevaarlijk werk geldt een hoger eigen risico.

‘Constructie en montage’ voor klusjesman, loodgieter, timmerman & installateur

 • Beschadiging van het bouwwerk en/of de bouwmaterialen door bijvoorbeeld brand, storm, diefstal, vandalisme, een uitvoeringsfout of eigen gebrek van het materiaal.
 • Beschadiging van bestaande eigendommen van de opdrachtgever door uitvoering van de werkzaamheden.
 • Schade aan of diefstal van hulpmateriaal (gereedschap en dergelijke) op de bouwplaats.
 • Het eigen risico is € 500,-. Voor diefstal, vandalisme en/of storm is het eigen risico € 1.000,- .
 • * CAR: Constructieverzekering voor bouwwerken

Rechtsbijstandsverzekering Bedrijven

 • Juridische conflicten met bijvoorbeeld een leverancier, een afnemer of de overheid, en het niet ontvangen van betalingen van klanten op openstaande facturen.
 • Het eigen risico is € 450,-.

Inventaris/goederenverzekering

 • Schade aan bedrijfsinventaris en goederen (ook gereedschap) door bijvoorbeeld brand in of diefstal uit bedrijfsruimte (ook: thuis, garage, opslagloods et cetera).
 • Het eigen risico is € 250,-.

Eigen vervoer

 • Verlies van gereedschap door diefstal uit de bestelbus.
 • Het eigen risico is € 125,-

Maak hier uw berekening

Wilt u meer informatie over het pakket ‘ZZP GEREEDSCHAP’, of over enkele onderdelen daaruit, maak een afspraak.