Pensioen/lijfrente

Werken aan pensioenopbouw

De Fiscale Oudedagsreserve (OR)
Als zzp’er (zelfstandige zonder personeel) kunt u gebruikmaken van de Fiscale Oudedagsreserve. Jaarlijks kunt u vrijwillig een bedrag aan uw oudedagsreserve toevoegen en dit in mindering brengen op uw belastingaangifte. De oudedagsreserve is voor u persoonlijk. Als uw partner ook zelfstandig meewerkt in uw bedrijf, dan kan uw partner een eigen OR opbouwen.

Bij het beëindigen van uw onderneming of bij het behalen van de pensioenleeftijd, moet u dan het totaalbedrag dat in de OR zit, gebruiken om een lijfrente bij een verzekeraar aan te kopen. Hier kleeft een risico aan: het bedrag moet voldoende hoog zijn, heeft u te weinig ‘weggezet’ dan heeft u aanvullende liquide middelen nodig om alsnog de aankoop van een lijfrente mogelijk te maken. Dit kan een reden zijn af te zien van de OR.

Investeren in onroerend goed
Stopt u hetzelfde geld in de aankoop van een bedrijfspand in de verwachting dat er een waardestijging zal optreden, dan kunt u de waardestijging van het onroerend goed in de toekomst aanwenden voor pensioendoeleinden.

Pensioenopbouw via sparen of beleggen
Als zzp’er wordt u niet als werknemer aangemerkt. Met uitzondering van enkele beroepspensioenfondsen (zoals voor artsen of notarissen), kunnen zelfstandigen niet deelnemen aan een pensioenfonds. Wel bestaat er een mogelijkheid om jaarlijks een bedrag te storten bij een verzekeringsmaatschappij voor een lijfrente.
U kunt ook vermogen opbouwen door te sparen of te beleggen. Dat is een flexibele manier naar de toekomst toe, maar u mist daarbij wel diverse fiscale voordelen. Bij beleggen in privé bestaat de mogelijkheid om rond de pensioendatum een lijfrente aan te kopen.

Om voor de Fiscale Oudedagsreserve in aanmerking te komen, dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen. Wilt u meer hierover weten, neem dan contact op met WH Assurantien.