MKB Totaalplan

Alle schaderisico’s verzekerd in één pakket: het MKB Totaalplan
Het MKB Totaalplan is afgestemd op de meest voorkomende schaderisico’s die een ondernemer loopt. Het pakket kent een vaste, lage premie per maand. Er vindt geen premieverrekening achteraf plaats. Het pakket omvat de volgende dekkingen:

Opstal & glas

 • Plotseling onvoorziene gebeurtenis (POG)dekking of uitgebreide dekking
 • Maximale verzekerde som: € 1.500.000,- per risicoadres
 • Inclusief koelschade: € 5.000,- en huurdersbelang: € 25.000,-
 • Het eigen risico is € 250,-

Inventaris/goederen

 • Plotseling onvoorziene gebeurtenis (POG)dekking of uitgebreide dekking
 • Het eigen risico is € 250,-

AVB (Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven)

 • Met de AVB wordt voorkomen dat de verzekerde voor zware financiële lasten komt te staan als gevolg van fouten waarvoor hij aansprakelijk is.
 • Verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekerde voor de zaakschade en personenschade en de daaruit voortvloeiende (vermogens)schade.
 • Het eigen risico is € 125,- voor schade aan zaken.

Bedrijfsschade

 • Een bedrijfsschadeverzekering biedt dekking tegen de financiële gevolgen van schade aan het bedrijfsgebouw of hetgeen zich in het gebouw bevindt.
 • Verzekerd is zowel materiële schade als verlies aan inkomsten – doordat het bedrijf stil ligt.
 • Standaard 10% met een maximum van € 10.000,- aan reconstructie is meeverzekerd.

Computer/electronica

 • Beschadiging van computer, laptop, kantoorelectronica, data, programmatuur en kassasystemen door alle van buiten komende onheilen (incl. diefstal, na buitenbraak aan een gebouw).
 • Het eigen risico is € 250,-

Transportschade

 • Goederen die ondernemers met een eigen vervoermiddel vervoeren, waarbij de vervoerde omzet niet meer bedraagt dan € 15.000,- per gelegenheid.
 • Het eigen risico is € 250,-.

Winkelgeld

 • Maximaal € 7.500,- per gelegenheid.
 • Het eigen risico is € 100,-.

Wilt u meer informatie over het Totaalplan, of over enkele onderdelen daaruit, maak een afspraak.