Bedrijfsverzekeringen

Zorg en inkomen

Sociale voorzieningen
De afgelopen jaren heeft u ongetwijfeld gemerkt dat de wet- en regelgeving rond sociale voorzieningen steeds wijzigt. Om maar eens een paar veranderingen te noemen: loondoorbetalingsverplichtingen, werkgeversbijdrage basisverzekering en WIA.

Ziekteverzuim
Als ondernemer kunt u één ding er niet bij hebben: ziekte. Toch worden de meeste mensen weleens geveld door griep, een blessure of een ontsteking. De huisarts of een specialist moet bezocht worden en misschien volgt er een kostbare behandeling. Een ziektekostenverzekering is noodzakelijk.

Daarnaast is het zo dat u als werkgever verplicht bent het salaris van een zieke werknemer door te betalen gedurende de eerste twee jaar van zijn of haar ziekte. U kunt een verzekering afsluiten ter afdekking van dit risico.
En stel dat vervolgens re-integratie nodig is? Ook dat risico kunt u verzekeren. Een ‘Verzuimmanagementverzekering’ biedt u uitgebreide ondersteuning bij re-integratie van een zieke werknemer.

Collectieve WGA-hiaatverzekering
Een werknemer die na twee jaar ziekte nog steeds arbeidsongeschikt is (voor ten minste 35 procent), kan in aanmerking komen voor de WIA (wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) en de daaraan gekoppelde WGA (regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten).

Een werknemer die ten minste 35 procent arbeidsongeschikt is, ontvangt in eerste instantie (de duur van de uitkering is afhankelijk van het arbeidsverleden) een aanvulling op het loon tot 70 of 75 procent. Vaak is de uitkering lager: in de praktijk betekent dit voor de werknemer een forse teruggang in het inkomen.

De collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant) is voor werkgevers die hun werknemers willen verzekeren tegen een terugval in inkomen als ze gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden en in aanmerking komen voor een wettelijke WGA-vervolguitkering. De premie kan worden betaald door de werkgever, de werknemer of door hen samen.

Eigenrisicodragen bij arbeidsongeschiktheid
Elke werkgever is de eerste tien jaar financieel verantwoordelijk voor de uitkeringslasten van werknemers die arbeidsongeschikt raken en in aanmerking komen voor de WGA. In principe zijn alle werkgevers hiervoor standaard verzekerd bij het UWV.

U kunt als werkgever ook eigenrisicodrager worden voor de WGA. Dit betekent dat u zelf de uitbetaling van de uitkering voor uw werknemer verzorgt en de kosten voor re-integratie betaalt. U bent dan niet meer bij het UWV verzekerd, maar brengt de financiële risico’s onder bij een particuliere verzekeraar. Dit kan u veel geld besparen: u heeft een kleinere kans op premieschommelingen, bovendien kunt u de re-integratie van zieke werknemers zelf ter hand nemen.

Of het in uw situatie voordelig is om ‘Eigenrisicodrager voor de WGA’ te worden, nemen wij graag met u door. Maak hiervoor een afspraak.

Vraag ons om meer advies over het verzekeren van zorg en inkomen. Maak nu een afspraak.