Pensioen voor ZZP’ers

De meeste werknemers bouwen een aanvullend pensioen op via een pensioenregeling van het bedrijf of bij een bedrijfstakpensioenfonds. Zzp’ers zijn als ondernemer zelf verantwoordelijk voor een oudedagsvoorziening als aanvulling op de AOW. Maar uit onderzoek blijkt dat 25 tot 50 procent dit niet doet. Zij vinden het vaak te duur of zijn slecht op de hoogte van de mogelijkheden van pensioenopbouw.

De Sociaal-Economische Raad (SER) concludeerde onlangs in een ontwerpadvies dat er iets aan de pensioenen voor zzp’ers moet worden gedaan. Het blijft hun eigen verantwoordelijkheid, vindt de raad, maar zij moeten wel dezelfde (fiscale) mogelijkheden krijgen als werknemers om een pensioen op te bouwen.

Meer weten over pensioenopbouw voor zzp’ers? Zoals over:

  • Oudedagsvoorzieningen voor zzp’ers
  • Overlijdensrisico- en arbeidsongeschiktheidsrapportages
  • Voorzetting pensioenopbouw na einde loondienst

Vraag WH Pensioenen om advies!