Ondernemers/DGA’s

WH Pensioenen adviseert:

  • werkgevers over het aangaan en wijzigen van de pensioenregeling voor het personeel.
  • ondernemingsraden aangezien zij een belangrijke rol spelen bij de fiscale- en juridische opzet van een pensioenregeling.

Wij worden hierbij ondersteund door de Nederlandse Orde van Pensioendeskundigen. U kunt ervan verzekerd zijn dat het door ons gehanteerde adviestraject voldoet aan de actuele wettelijke eisen.

Ons adviestraject bij pensioenproducten bestaat uit vier fasen:

Fase 1: Inventarisatie

Voordat wij advies kunnen geven, hebben we informatie nodig over uw onderneming, uw financiële positie, uw doelstellingen, uw risicobereidheid, uw kennis van pensioenvoorzieningen en eventuele ervaringen. Relevante informatie over uw onderneming is bijvoorbeeld ook de te verwachten ontwikkelingen van de onderneming in de toekomst.
Wij zijn overigens wettelijk verplicht om de door u verstrekte gegevens te controleren op juistheid en volledigheid.

Fase 2: Analyse

Vervolgens informeren wij de werkgever over de meest relevante pensioensconstructies. Daartoe vertalen we de kenmerken van uw onderneming, uw financiële positie, uw doelstellingen, uw risicobereidheid en uw kennis en ervaring naar de mogelijkheden voor een pensioenregeling en/of pensioenproduct. Deze analyse kunnen wij actuarieel onderbouwen.

Fase 3 en 4: Advies en Nazorg

Wij brengen een advies uit dat aansluit bij uw wensen en doelstellingen, op basis van alle verzamelde informatie. In geval door een pensioenadviseur een pensioenproduct is afgesloten zal de adviseur gedurende de looptijd van het pensioenproduct de onderneming ondersteunen. De mate van ondersteuning wordt vastgelegd in een SLA (Service Level Agreement).

WH Pensioenen is gespecialiseerd in complexe pensioenvraagstukken voor zelfstandig ondernemer en directeur-grootaandeelhouders (DGA’s). Lees verder >>>