Collectief pensioen

Het collectieve pensioen van uw werknemers is vaak een complexe en dure aangelegenheid. WH Pensioenen heeft zich gespecialiseerd op dit vlak. Wij verzorgen kostenefficiënte regelingen met maximale flexibiliteit. Bovendien leggen wij het pensioen op een eenvoudige wijze aan uw werknemer uit!
Op lopende pensioenen kan vaak veel worden bespaard. WH Pensioenen biedt verschillende collectieve pensioen-oplossingen, waaronder de PPI.

Wat is een Premie Pensioen Instelling (PPI)
Een PPI is een nieuwe pensioenuitvoerder, naast verzekeraars en pensioenfondsen, die pensioenregelingen uitvoert en pensioenvermogen opbouwt, maar niet zelf het risico draagt. De oprichting van een PPI is mogelijk geworden sinds de Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel introductie premiepensioeninstellingen (PPI). De wet is op 1 januari 2011 in werking getreden.
Kenmerkend voor de PPI is dat zij pensioenregelingen mag uitvoeren, maar daarbij zelf geen risico’s mag verzekeren (zoals lang leven, nabestaanden), en geen garanties over het rendement (de grondslag voor de uitkeringen) mag geven. Dat maakt de PPI geschikt voor zogenoemde Defined Contribution (DC)-regelingen, waarbij wel de premiebijdrage vaststaat, maar niet de hoogte van het uiteindelijke pensioen. De PPI kan deze risico’s wel onderbrengen bij gespecialiseerde aanbieders, zoals bijvoorbeeld een verzekeraar.

Waarom zou een werkgever overstappen naar een PPI?
Hierop is maar 1 antwoord mogelijk: minder kosten, en meer pensioen.
Werkgevers die ontevreden zijn over hun huidige pensioen zijn bereid te switchen naar een andere pensioenaanbieder, mits er een goed alternatief voorhanden is. De PPI biedt een alternatief:

  • Meer pensioeninleg door lage kosten
  • Meer service voor pensioenfondsen, werkgevers en de deelnemers
  • Eenvoudige uitvoering, minder administratieve lasten, betere communicatie en online inzichtelijkheid, waardoor de deelnemer in de pensioenregeling regie heeft over zijn eigen pensioengeld.

De PPI maakt het voor nieuwe toetreders, waaronder banken, eenvoudiger om de pensioenmarkt te betreden. Dit zal voor meer concurrentie en prijsdruk zorgen, wat gevolgen zal hebben voor de traditionele marktverdeling.

WH Pensioenen ondersteunt bedrijven, pensioenspecialisten en individuele deelnemers. Wij bieden iedereen een passend advies.

Meer weten? Maak meteen een afspraak.