Lineaire hypotheek

Bij de lineaire hypotheek lost u periodiek, meestal maandelijks, een vast bedrag van de hypotheek af. Door de aflossing wordt uw hypotheekschuld kleiner, waardoor u steeds minder rente betaalt. Bij deze hypotheekvorm zijn de eerste jaren uw woonlasten relatief hoog. Naarmate u meer heeft afgelost, worden uw woonlasten lager.

Uw voordelen

uw schuld neemt snel af;
uw maandlasten dalen;
de totale rentelasten zijn relatief laag.

Uw nadelen

omdat u steeds minder rente betaalt, neemt uw fiscale voordeel gedurende de looptijd af; u heeft hoge aanvangslasten

Is deze hypotheekvorm geschikt voor uw situatie? Vraag ons om advies.