Fondsenhypotheek

Deze hypotheekvorm is een combinatie van een lening, een beleggingsrekening met een overlijdensrisicoverzekering (indien van toepassing).
De bruto maandlasten blijven in principe gelijk gedurende de looptijd. U betaalt rente en stort eenmalig (of maandelijks) een bedrag op de beleggingsrekening.
Tijdens de looptijd lost u niet af. U lost de hypotheek aan het einde van de looptijd af met het vermogen dat u heeft opgebouwd op de beleggingsrekening. Let op: er bestaat een kans dat er niet voldoende vermogen is opgebouwd, en u blijft zitten met een restschuld.

Uw voordelen

u heeft kans op een hoger eindbedrag dan het hypotheekbedrag;
omdat u gedurende de gehele looptijd alleen rente betaalt, maakt u optimaal gebruik van de hypotheekrenteaftrek.

Uw nadelen

uw eindwaarde is niet gegarandeerd;
ongeacht uw daadwerkelijke opbrengsten, betaalt u belasting over het fictieve rendement van uw beleggingen.

Is deze hypotheekvorm geschikt voor uw situatie? Vraag ons om advies.