Annuïteiten hypotheek

Bij de annuïteitenhypotheek zijn de aflossing en de rente zo berekend, dat u gedurende de hele looptijd van de hypotheek – bij ongewijzigde rente – dezelfde bruto maandlasten heeft. In de beginperiode bestaat dit bedrag voornamelijk uit rente, de laatste jaren vooral uit de aflossing van uw hypotheek. Deze hypotheekvorm biedt u de zekerheid dat u aan het eind van de looptijd uw hypotheek volledig heeft afgelost.

Uw voordelen
in het begin van de looptijd zijn uw netto lasten laag;
uw bruto hypotheeklasten blijven gelijk (bij ongewijzigde rente).

Uw nadelen
omdat u steeds minder rente betaalt, neemt uw fiscale voordeel gedurende de looptijd af.

Is deze hypotheekvorm geschikt voor uw situatie? Vraag ons om advies.