Aflossingsvrije hypotheek

Bij de aflossingsvrije hypotheek betaalt u alleen rente over het geleende bedrag. Gedurende de looptijd van de hypotheek betaalt u geen aflossing en ook geen verzekeringspremie waarmee u het eindkapitaal van de hypotheek opbouwt. De aflossing van de lening geschiedt bij verkoop van de woning of bij overlijden.

Uw voordelen

u betaalt uitsluitend rente en heeft dus optimaal fiscaal voordeel.

Uw nadelen

omdat u gedurende de looptijd niets aflost, betaalt u gedurende de gehele looptijd rente over de totale lening. Hierdoor zijn uw rentelasten hoog.
Is deze hypotheekvorm geschikt voor uw situatie? Vraag ons om advies.