Echtscheiding

Wie heeft recht op ouderdomspensioen na een echtscheiding?

Vanaf 1 mei 1995 hebben u en uw ex-partner bij echtscheiding of scheiding van tafel en bed, allebei recht op een deel van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Dit recht is in 1994 wettelijk vastgelegd. In 1997 is de wet ook van toepassing verklaard op het geregistreerd partnerschap.

Schriftelijke melding is nodig
Een scheiding moet echter wel schriftelijk worden gemeld. Ook dat daarin kan WH Pensioenen u adviseren. Let op: niet in alle gevallen vindt er verdeling van het ouderdomspensioen plaats. Zo worden kleine pensioenenniet verdeeld. Ook is er een termijn bepaald waarbinnen een en ander moet worden geregeld.

Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met WH Pensioenen.